CTA phone icon fb ig

Budúcnosť je terrace

Najmodernejšie technológie priamo v hrubej stavbe, najudržateľnejšie riešenia, energeticky najšetrnejšie systémy a najzdravšie spôsoby cirkulácie vzduchu

Euroterrace

Certifikát LEED Gold® už terrace

Euroterrace je jediná obytná budova v Žiline, ktorá svetový certifikát získala. Vďaka tomu je najudržateľnejšia, najzelenšia a najmodernejšia. Garantuje až o 50 % nižšiu spotrebu energií, čím sa zmenšuje aj tvorba emisií CO2 či mesačné náklady na bývanie.

1.Podlažie
Obchodné priestory
2.Podlažie
Blok A
1 - izbové 1
2 - izbové 2
3 - izbové 2
4 - izbové 1
3.Podlažie
Blok A
1 - izbové 0
2 - izbové 2
3 - izbové 2
4 - izbové 2
4.Podlažie
Blok A
1 - izbové 1
2 - izbové 2
3 - izbové 2
4 - izbové 1
5.Podlažie
Blok A
1 - izbové 1
2 - izbové 1
3 - izbové 1
4 - izbové 2
6.Podlažie
Blok A
1 - izbové 1
2 - izbové 1
3 - izbové 3
4 - izbové 1
7.Podlažie
Blok A
1 - izbové 1
2 - izbové 1
3 - izbové 2
4 - izbové 1
7.Podlažie
Blok A
1 - izbové 1
2 - izbové 2
3 - izbové 2
4 - izbové 1
1.Podlažie
Obchodné priestory
2.Podlažie
Blok B
1 - izbové 1
2 - izbové 2
3 - izbové 2
4 - izbové 1
3.Podlažie
Blok B
1 - izbové 1
2 - izbové 1
3 - izbové 2
4 - izbové 2
4.Podlažie
Blok B
1 - izbové 1
2 - izbové 2
3 - izbové 0
4 - izbové 1
5.Podlažie
Blok B
1 - izbové 1
2 - izbové 1
3 - izbové 2
4 - izbové 2
6.Podlažie
Blok B
1 - izbové 1
2 - izbové 1
3 - izbové 2
4 - izbové 1
7.Podlažie
Blok B
1 - izbové 1
2 - izbové 0
3 - izbové 3
4 - izbové 0
7.Podlažie
Blok B
1 - izbové 2
2 - izbové 1
3 - izbové 3
4 - izbové 4